OMTANKE

Framtiden är här, vi hjälps åt att skapa en omtanksam värld för kommande generationer

Nordisk Bioplastförening

Nordisk Bioplastförening (NBF) är en organisation som består av medlemmar inom olika delar av värdekedjan. Medlemmarna tillverkar eller marknadsför olika typer av bioplast. En av våra huvuduppgifter är att sprida kunskap om bioplast till konsumenter och verksamheter.

JIJ-Plast AB är sedan 2021 medlem i Nordisk Bioplastförening och som formsprutningsföretag är vi aktivt i framkant för att värna om vår miljö.

Nordisk Bioplastförenings målsättning är att vara en nordisk plattform och representant för företag i Norden med bioplastverksamhet. Föreningen ska främja och förenkla marknads- och teknologiutveckling för materialgruppen.
Verksamheten ska täcka alla delar av livscykeln för bioplaster, från vaggan till graven. Målsättningen är också att via effektivt lobbyarbete informera politiker och myndigheter om materialens möjligheter och förtjänster samt att hjälpa dem att skapa ramverk för bioplasternas framsteg på marknaden. Att aktivt arbeta för fungerande, och effektiva ramverk är en av huvuduppgifterna för föreningen.

I målsättning ligger också att bygga kontakter med media och informera medias representanter om bioplasterna samt att jobba för att media publicerar information om materialgruppen på ett riktigt och positivt sätt.

Nordisk Bioplastförening bygger ett nätverk mellan aktörerna i branschen och ska jobba för ökat samarbete mellan företag och för kontinuerligt utökad kontakt med, och kunskap om, vad som händer inom forskning och i den akademiska världen. Medlemmarnas kunder kan också bli medlemmar i föreningen.

Nordisk Bioplastförening har en etablerad kontakt med European Bioplastics med säte i Berlin och är medlem i BON, Bioplastics Organisations Network Europe med flera årliga möten där erfarenheter utbyts och problem diskuteras. Nordisk Bioplastförening är en av Europas största bioplastföreningar.

POLICYS FÖR BIOPLAST -Ett ramverk för hållbar industriell tillväxt i EU

Faktablad – European Bioplastics